СЕРВИЗ

Доверете се на нашите сервизни специалисти с много голям опит особено във водният сектор!

Интегрирано сервизно обслужване:

  • Ремонтно-Техническо обслужване и профилактика;
  • Монтаж и настройка;
  • Мониторинг и обучение на персонала;
  • Консултации и връзки с партньорски организации.

Тел.: 0899 773 443