РЕФЕРЕНЦИИ

Референция_ВиК Пловдив

Реферанция  Ди Ес Смит България AD

Референция_Уотърлайн Сървисис OOD

Референция_Екобулхарт ЕООД

 

ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ

последвайте линка за повече и актуални референции: АкваКом във Фейсбук

————————————————————————————————-

Проект: Реновиране на системата за поддържане качествата на водата на Охладителните Кули.

МястоСОЛ България – Агрополихим АД, гр. Девня

Описание на проектаПодмяна на всички дозиращи помпи за химикали с нови на Японската фирма IWAKI и ремонтиране на старите. Смяна на сензорите за pH и ORP. Калибриране, настройка и тест на системата за поддържане качествата на водата на Охладителните Кули. Инсталиране на допълнителни разширителни модули за дистанционно наблюдение на параметрите.

Пуск в експлоатация:   2020

Проект: Изработка, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на силоз за хидратна вар, система за производство и дозиране на варно мляко, смесител за кек и вар, Дозираща инсталация за FeCl3, Станции за флокулант,  Ултразвуков разходомер на изход ПСОВ,  Дозаторни помпи на панел и Реагентно стопанство за FeCl3 – оборудване за ПСОВ Златни Пясъци.

МястоПСОВ Златни Пясъци – к.к. Златни Пясъци

Описание на проектаДоставката е комплексна и включваше всички компоненти на следните системати: 20 м3 силоз за хидратна вар, система за производство и дозиране на варно мляко, смесител за кек и вар, транспортни шнекове за обеззаразен кек, Дозираща инсталация за FeCl3 в комплект с дозаторни помпи на панел и 2 бр. резервоара по 10,0 м3 за съхранение на FeCl3, Ултразвуков разходомер на изход ПСОВ,  2 бр. автоматични станции за подготовка и дозиране на флокулант.

Пуск в експлоатация:   2020

Проект:  Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на Инсталация “Обратна Осмоза” за 50 м3/час.

Място Фабрика за етилов алкохол – с. Катуница, обл. Пловдив

Описание на проектаДоставката е комплексна и включваше всички компоненти на Инсталация “Обратна Осмоза” за 50 м3/час окомплектована с 3 бр. дозиращи системи за подготовка на водата преди и след инсталацията.

Пуск в експлоатация:   2019

Проект: Доставка и пуск в експлоатация на ултразвукови разходомери за открити канали, омекотителна инсталация за котелно, реагентно оборудване за FeCl3 за ПСОВ Добрич.

МястоПСОВ Добрич – с. Врачанци

Описание на проектаДоставката включваше всички компоненти на следните системати: 3 бр. Ултразвукови разходомера за открит канал (на вход, на рециркулация и на изход ПСОВ), Дозираща инсталация за FeCl3 в комплект с дозаторни помпи на панел и 1 бр. резервоар 1,0 м3 за съхранение на FeCl3, Омекотителна инсталация за захранване на котела.

Пуск в експлоатация:   2019

Проект: Изработка, доставка, монтаж и пуск на инсталацията “Обратна  Осмоза” за пречистване на технологични води.

МястоЧерноморско Злато АД (Винпром Поморие) – гр. Поморие

Описание на проектаДоставката е комплексна и включваше всички компоненти на системата: Механичен филтър на вход, филтър Активен Въглен на Pentair, Дуплекс Омекотителна Инсталация Pentair, Модул “Обратна Осмоза”  и допълнителна система за промивка на инсталацията след всеки стоп и на всеки 6 часа, когато не се използва. Качествата на обработената вода са повече от отлични (conductivity= 7 µS/сm). Номиналната производителност на вода е 4 500 л/час.

Пуск в експлоатация:   2018

Проект: Изработка, доставка, монтаж и пуск на инсталацията за пречистване на питейна вода.

Мястос. Мътеница, област Пловдив

Описание на проектаДоставката е цялостна и включваше всички компоненти на системата: Механичен филтър на вход, Пясъчни филтри Pentair, Управляващ водомер, Дозираща система IWAKI окомплектована с ел. бъркалка и всички аксесоари, Автоматизация Siemens и Компресор.  Номиналната производителност на инсталацията е 8 000 л/час.

Пуск в експлоатация:   2018

Проект: ”Изработка, доставка, монтаж и пуск на модулна инсталацията за пречистване на инфилтратни води от депо за НО отпадъци”

МястоРегионално Депо за НО Отпадъци – гр. Разлог

Описание на проектаДоставката е комплексна и включваше всички компоненти на системата: Система Ултрафилтрация на INGE, Двустепенна Обратна Осмоза AquaCom DRII2500, Дозиращи помпи Iwaki, pH Измервателни системи Walchem, Автоматизация със SKADA и много други допълнителни компоненти. Контейнера е изработен по високи стандарти за дългосрочна експлоатация и защита на оборудването и обслужващия персонал. В пречиствателното съоръжение е използвана технология Ултрафилтрация и Обратна Осмоза. Качествата на изходящата вода са много близки до тези на питейната. Проектната, номинална производителност на вода е 3 800л/час.

Пуск в експлоатация:   2017      в новините

Проект: ”Възстановяване на инсталацията за производство и дозиране на Варно Мляко”

Място: Пречиствателна Станция за Дренажни  Води при Асарел-Медет АД – гр. Панагюрище

Описание на проекта: Доставката включваше всички важни компоненти за правилната експлоатация на системата: Филтри за силоз, предпазни клапани, система за премахване на “Арката”, изолиращ спирателен кран на изход силоз, обемен дозатор, трнспортиращ шнек, сензори за ниво за хидратната вар, смесителен съд с обем 5 м3 и ел. бъркалка, противопрахова система  и перисталтични дозиращи помпи. От съществуващото оборудване бяха запазени само двата силоза, всеки от които е с обем 100 м3. Проектната, номинална производителност на новата система е вече 9000 л/час Варно Мляко при 10 % концентрация. Дозирането се извършва с перисталтични помпи, които са най-доброто решение за този вид разтвор.

Пуск в експлоатация:   2017


КлиентОбект за добив на пясък и чакъл-гр. Дупница

Проект: ”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разходомер за измерване на дебит в открит канал.”

Място на измерване: гр. Дупница

Описание на доставката: Използвано е оборудване на фирма: Pulsar UK Оборудването се състои от ултразвуков сензор за измерване на ниво, радарен сензор за скорост, контролер тип: FLOWCERT

Пуск в експлоатация:   2017

Решения на АкваКом за химичен завод в Пловдив

Тази година фирма АкваКом електроникс ЕООД  консултира, достави, монтира и настрои оборудване за реконструкция и разширение на водоподготвителния цикъл за технологични нужди в един от водещите заводи за химически продукти в регион Пловдив. Внедреното оборудване е на фирмите Pentair и Walchem. Изборът на технологията и конкретната техника стана след 30 дневни измервания на потреблението на вода във фабриката и пълен оглед на тръбопроводната система. За целта бе инсталиран разходомер технология Clamp-On на фирмата Nivus, записващ на всеки 2 минути използваната вода за нуждите на производството. Въз основа на направените анализи след това от специалистите на АкваКом бяха предложени няколко варианта. Конкретното решение бе избрано на базата най-оптимален вариант. Доставката включваше омекотителна инсталация и автоматични системи за следене и коригиране на дезинфекцията на водата. Бе променена и схемата на обработка на водата с цел резервиране и  по-добра дезинфекция.

КлиентПСПВ-гр. Габрово

Проект: ”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за измерване на остатъчен хлор.”

Място на измерване: гр. Габрово

Описание на доставката: Използвано е оборудване на фирма: TriOs.

Пуск в експлоатация:   2016

Клиент: ВЕЦ

Проект:  Измервателна система, технология на измерване – двуконтурно безконтактно измерване  “Transit time”

Описание на задачата: Измерване на дебит в напорен тръбопровод на ВЕЦ с дебит Q=2m3/s.

Пуск в експлоатация:   2016

Клиент„ВиК” ЕООД Пловдив в с. Косово.

Проект: ”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталация за пречистване на вода с пясъчни филтри.”

Описание на задачата: Инсталацията за пречистване на вода с пясъчни филтри е изградена на планинско водохващане в района на с.Косово. Механичното почистване се извършва, чрез 6 броя автоматични пясъчни филтри.

Място на измерване: с. Косово, общ. Пловдив

Описание на доставката: Използвано е оборудване на фирмите: Nivus, ProMinent, Siemens, Danfoss и Grundfos.

Системата за автоматизация е разработена на базата на контролер LOGO! -  на фирмата Siemens. Честотни задвижвания тип VLT   и сензори за налягане MBS3000, обхват (0-10)bar/(4-20)mA на фирмата Danfoss.Контролер NivuCont Plus Analisis  и сензор за измерване на мътност  на фирмата Nivus.

Пуск в експлоатация:   2015

Клиент: В и К  ЕООД- гр. Благоевград

Проект: „Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на система за събиране, съхранение и пренос на данни и извършване на автоматичен мониторинг на някои параметри за качеството на водата във водопроводната система на град Благоевград”

1. Описание на задачата : Измерване на дебит и количество на питейна вода

Място на измерване: 4бр. телеметрични станции

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване – двуконтурно безконтактно измерване  “Transit time”

Пуск в експлоатация:   2015

 

Клиент:  “Астра Биоплант“ ЕООД

Проект: Изработка, доставка, монтаж и пуск на инсталация за омекотяване на технологична вода 20 m3/h.

Описание на задачата : Инсталация за омекотяване на технологична вода чрез йонообменен филтър за  технологични нужди.

Място на доставка: Завод за биодизел- с. Сливо поле

Описание на доставката: Дуплекс инсталация с обща производителност 20 м3/час (гарантирани)

 Пуск в експлоатация:   2014

КлиентХидрострой АД – гр. Варна

Проект: Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)-гр. Варна

1. Описание на задачата : Измерване на дебит и количество на отпадна вода

Място на измерване: 1бр. открит канал  с ширина 2400мм и височина 1600мм   на вход на ПСОВ

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване “Doppler” на фирма Nivus, състояща се от: контролер, ултразвуков дънен сензор за измерване на скорост на поток, ултразвуков  компактен  нивомер за измерване ниво модел  NivuCompact.

Пуск в експлоатация:   2014

2. Описание на задачата : Измерване на дебит и количество на активна утайка

Място на измерване: 3бр. частично пълни тръби с ф 1200 мм за рециркулация на активна утайка

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване “Doppler” от фирма Nivus, състояща се отконтролер модел  OCM F , ултразвуков тръбен сензор за измерване на скорост на поток, ултразвуков  компактен  нивомер за измерване ниво модел  NivuCompact.

Пуск в експлоатация:   2014

3. Описание на задачата : Измерване на дебит и количество на активна утайка

Място на измерване: 1бр. пълна тръба с ф 1500 мм за активна утайка

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване “Doppler”, състояща се отконтролер модел  OCM F , ултразвуков тръбен сензор за измерване на скорост на поток.

Пуск в експлоатация:   2014

4. Описание на задачата : Измерване на ниво на железен трихлорид

Място на измерване: 6бр. резервоари с обем 20м3 за железен трихлорид

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване “Ултразвук”, състояща се от: компактен ултразвуков нивомер  модел  NivuCompact

Пуск в експлоатация:   2014

Клиент: Ехнатон България АД

Проект: Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)-гр. Равда

1. Описание на задачата : Измерване на дебит и количество на активна утайка

Място на измерване: 1бр. открит канал  с ширина 1400мм и височина 1600мм   за рециркулация на активна утайка

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване “Doppler”, състояща се отконтролер модел  OCM F , ултразвуков дънен сензор за измерване на скорост на поток , ултразвуков  компактен  сензор за измерване ниво модел  NivuCompact .

Пуск в експлоатация:   2014

КлиентВинпром Карнобат – с. Церковски

Проект: Изработка, доставка, монтаж и пуск на инсталация за омекотяване на технологична вода 120 m3/h

Описание на задачата : Инсталация за омекотяване на технологична вода чрез йонообменни филтри за  технологични нужди 

Място на измерване: Винпром Карнобат – с. Церковски

Описание на доставката: 2 бр. Дуплекс инсталации работещи в паралел с обща производителност 120 м3/час (гарантирани)

 Пуск в експлоатация:   2014

КлиентВинпром Карнобат – с. Церковски

Проект: Изработка, доставка, монтаж и пуск на инсталация

Обратна Осмоза 4 м3/час

Описание на задачата : Инсталация за деминерализиране на технологична вода чрез мембранна технология (обратна осмоза) за захранване на технологични нужди

Място на измерване: Винпром Карнобат – с. Церковски

Описание на доставката: Инсталация обратна осмоза, 4 м3/час

 Пуск в експлоатация:   2013

 

КлиентДуропак Тракия АД

Проект: Пречиствателна станция за отпадни води

Описание на задачата : Измерване на дебит и количество на пречистена вода

Място на измерване: Открит канал с ширина 800 мм и височина 1000 мм на изход от ПСОВ

Описание на доставката: Измервателна система, технология на измерване “Doppler”, състояща се от: контролер модел OCM F , ултразвуков дънен сензор за измерване на скорост на поток модел KDA010, ултразвуков компактен нивомер за измерване ниво модел NivuCompact

 Пуск в експлоатация:   2013

Customer: Ellatzite-Med – a Subsidiary of Geotechmin group Bulgarian

lieder in mining industry. www.geotechmin.com

Project: System for sprinkling of the areas of tailings pond.
Part – automatics for controlling of sprinkler pumps
Description of task : Automatics for controlling of sprinkler pumps mast monitoring the flow and stop in case of broken pipes.
Scope of delivery: Automatics based on new Grundfos controller CU 352, frequency converters for 90 kW pumps motors and EM Siemens flow meters. Consulting and Supervising.
Year of entry into service:  May 2013

Customer: Raiffeisen evolution– a Subsidiary of Raiffeisenbank emerges from the alliance formed between three key players in the European real estate business. www.sofia-sky.com

Project: Reconstruction of WWTP – Sofia Sky
Description of task : Reconstruction of technology and automatics of Local Waste Water Treatment Station.
Scope of delivery: New automatics, new air-blower, pumps, changing of technological diagram.
Year of entry into service: November 2012

Customer: Assarel-Medet JSC, Bulgaria www.asarel.com

Description of task : Automatic sytem for pH neutralization of waste mine water”.
Scope of delivery: Consultation in designing and building and setting of automation.
Year of entry into service: May 2012

Customer:  Kraft Foods Bulgaria

http://www.kraftfoodscompany.com

Project:   Reconstruction of factory WWTP
Description of task :  Automatic System for controlling of WWTP processes.
Scope of delivery: Automatics based on Siemens LOGO controller. Laying of cables connecting the equipment, setup and commissioning of equipment.
Year of entry into service:  December 2011

Customer: Sofiyska voda AD (municipal water supplier of Sofia) www.sofiyskavoda.bg

Description of task: DWTP – Pasarel.
Scope of delivery: Delivery of hydrophore system for water supply of the nearby village Pasarel. 3 pc pumps with automatics and hydrophore vessel.
Year of entry into service: August 2011

Customer: Municipal Water Supplier – City of Dimitrovgrad vikdg.com/

Project: Construction of 3 pumping stations for pumping of sewage water along the
south coast of the Maritsa river.
Scope of delivery: Delivery, setup and commissioning of 9 pieces submersible wastewater.
Year of entry into service: December 2010