ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продуктова Гама – брошура(pdf)
 Електромагнитни и моторни мембранни дозиращи помпи за всякакъв вид течни флуиди.
– Дебит 0,1 – 1 800 л/час;
– Налягане 40 – 2 бара;
– До 720 удара в минута;
– Ръчно и автоматично управление;
– 4…20 mA управляващ сигнал;
– Възможности за програмиране.

lk_f57s6mop_img (1)EWN-Y-AEFSmop_img

Ексцентрични, винтови дозиращи помпи за полимерни флуиди.
– Дебит 1,5 -40 000 л/час;
- Налягане 24 -3 бара;
– Ръчно и автоматично управление;
– 4…20 mA управляващ сигнал;
Приложение:
– За високо вискозни флуиди и смеси.
 Dosing pumpSpectra
Оомекотителни инсталации за вода осигуряващи твърдост на водата по-малка от 0,08 немски градуса.
– Самостятелни инсталации с производителност от -300 l/h до 57 000 l/h;
– Над 57 000 l/h, по заявка;
– Пълна автоматизация на процеса.
Приложение:
– Парни котли;
– Подготовка на водата преди подгряване.
 4download (1)download (2)
ion-exchange-water-softener
UV Инсталации за дезинфекция на водата.
- За тръби и за откити канали.
– За дебити от 1 до 400 м3/час ;
– Варианти с механична чистачка и химическа система за почистване.
Приложение:
– Дезинфекция на водата без химикали.
 page05_DUV_smollpage05_MLV_smoll
Полиелектролитни Инсталации за подготовка и дозиране на прахообразни химикали.
– С производителност до 8 м3/h разтвор;
– Пълна автоматизация на процеса;
– Пълна окомплектовка;
– Варианти с touch display;
– Модели и с ръчно обслужване.
 mop_img (2) mop_img (3)
Озон генераторни инсталации.
– С производителност от 6 g/h до 7 000 g/h;
Приложение:
– Безалкохолни напитки;
– Окисление на манган и желязо;
– Плувни басейни;
– Вода за питейни нужди.
 
titan m-psa
Индустриални микро филтри.
– Копрус от неръжд. стомана 304 или 316;
– за дебити от 1 до 34 m3/h
– филтруващи елементи – 200, 100, 50, 25, 10, 5, 3, 1, 0,45, и 0,2 µm
Приложение:
– Безалкохолни напитки;
– Пивоварна промишленост;
– Технологични води;
– Вода за питейни нужди.
 micro filters
Инсталации „Мембранни технологии“ .
– Обратна осмоза – RO;
– Ултрафилтрация – UF.
Приложение:
– Безалкохолни напитки;
- Вода за питейни нужди.

– Подготовка на технологични води.
RO – BrochureInge Ultra filtrationswr_osmosissystems
Сензори и контролери за измерване и регулиране на:
-pH, ORP, Chlorine, Chlorine dioxide, Ozone, Temperature, Conductivity, dissolved oxygen, мътност, ХПК, БПК, нитрати, амоняк и др.
– Оптични и електрохимични сензори;
– Пропорционално или PID регулиране;
- Пълна визуализация на измерването и управлението;

– ProfiBus, ModBus и Internet комуникация.
 Web_W600_left_Flowswitch csm_10c000000_tribox3_web_09_25109b2aae csm_40sxxx010_ramses_web_02_585e8cb974 pH electrode
Самопромиващи се пясъчни филтри.
– от 6,5 м3/час до 105 м3/час;
– Пълна автоматизация на процеса, чрез eжекторни системи;
– Без ел. захранване;
- Без обслужващ персонал.

Приложение:
– Филтриране на Вода за питейни и индустриални нужди;
– Отпадни води;
– На открити или отдалечени места.
gravity-filter
Системи за защита от Легионела.
– Специализирани решения според приложението;
– за Хотели и обществени сгради;
– за Охладителни кули и Фонтани;
– най-високо ниво на защита!
 legionella – brochurehg_alvensleben-woman-overhead-shower-royal2_730x411_1
Разходомери за открити канали, пълни и частично пълни тръби.
- Специализирани решения според приложението;
- за ПСПВ и ПСОВ;
- за Хидро Централи;

– за Индустрията;
- сечение на профила до 6000 mm;

– варианти без срязване на тръбата т.н. Clamp-On.
 NivuChaneldownload (4)25501-3149079pulsar-flowcert-300x243
PE Съдове за съхранение и дозиране на течни химикали с пълна окомплектовка към тях:
- размери до 50 m3;
- с обсадни вани от PE ;
- серийни и специализирани решения;
- за Индустрията, ПСОВ и ПСПВ;
- високо ниво на защитеност за опасни химикали;
- в комплект със зареждащи и дозиращи помпи;
- всичко за Вашето складово стопанство от химикали.
 outdoor tanks

Инсталации за дозиране на вар.
- Специализирани решения според приложението;
- за производство и дозиране на варно мляко;
- за дозиране на вар за стаблизиране и дезинфекция на обезводнена утайка;
- за ПСПВ и ПСОВ;
- най-високо ниво на автоматизация и адаптация!

Lime dosing equipmentLime Silo

Инсталации за поддържане качествата на водата в охладителни/отоплителни системи и бойлери.
- Eфективна защита от натрупване на накип, корозия и микробиологично замърсяване на системата;
- Намаляване драстично на риска от заразяване с Legionella (за охладителните кули).
- Следене на pH, електропроводимост, ORP, корозия и др.;
- Автоматично дозиране на химикали и дрениране (продувка);
- Доставка, изграждане и поддържане!

 Cooling Tower Walchem